Računarske mreže

Računarske mreže

Ovaj kurs ima za cilj da vas uvede u svet računarskih mreža, od njihovog nastanka, preko osnova, pa sve do savremenih koncepata njihovog korišćenja u savremenom digitalnom svetu.

Ažuriran 03/17/2020
Vreme završetka 2 hours 10 minutes
Članovi 5
    • Osnovni pojmovi