Računarske mreže

Računarske mreže

Ovaj kurs ima za cilj da vas uvede u svet računarskih mreža, od njihovog nastanka, preko osnova, pa sve do savremenih koncepata njihovog korišćenja u savremenom digitalnom svetu.

Ažuriran 17.03.2020.
Vreme završetka 2 сата 10 минута
Članovi 5
    • Osnovni pojmovi