eruDITA: Publisher

Jedan izvor - više formata za različite potrebe

 

Ribon

Formati za isporuku sadržaja

Razvoj ICT tehnologije konstantno menja formu i način isporuke sadržaja. Pored tradicionalne štampane forme edukativnog materijala, danas je dominantna isporuka sadržaja u digitalnoj formi. Snažan razvoj mobilnih uređaja uvodi potrebu novog načina formatiranja sadržaja koji je prilagodjen za prikaz na mobilnim tablet računarima. Pored dominantnog pdf formata, danas se edukativni sadržaj isporučuje i u HTML5, SCORM, eBook, Help, wiki, audio i video formatima, koji imaju sposobnost automatskog prilagođjvaja uređaju na kome se isporučuju.

Priprema sadržaja za svaki poseban format je vremenski zahtevan posao, i povezan je sa rizicima nekonzistentnosti. Zbog ovog razloga, zahtev da sa na bazi jednog izvora mogu lako formirati razlčiti izlazni formati (Single Source Publishing) ima visok prioritet.

Koncept i način pisanja objekata učenja koji promoviše eruDITA eco sitem je idealan za realizaciju ovakvih zahteva, jer su sadržaj, kontekst i vizuelna interpretacija razdvojeni.

 

 

Interaktivni nastavni materijali

Isporuka nastavnih materijala u formi interaktivnih kurseva i uputstava je masovno prihvaćen način realizacije e-učenja primenom LAMS sistema.

eruDITA publisher poseduje dodatne mogućnosti koji omogućavaju elegantnu integraciju sa LAMS (Learning Activity Management System).

Brendiranje i vizuelni izgled lekcije je dodatna opcija koju eruDITA Publisher omogućava .

Kreiranje i isporuka nastavnih materijala prema individualnim potrebama

Nivoi znanja svakog pojedinca i pojedinih grupa se razlikuju. Tradicionalni udžbenici se proizode u velikim serijama i kao takvi ne prepoznaju individualne potrebe.

eruDITA eco sitem je projektovan sa idejom da izlazi u susret i prepoznaje potrebe modernih studenata i omogući personalizovani pristup kroz individualni izbor nastavnog sadržaja, i isporuku u odabranom formatu.