eruDITA: LOR

Organizacija i upravljanje izvornim i objavljenim sadržajima uz pomoć moćnog Alfresco CMS

 

Ribon

 

 

eruDITA LOR (Learnining Object Repoozitory) predstavlja centralno mesto gde autori sadržaja smeštaju digitalne sadržaje u cilju njihovog arhiviranja, pretraživanja, kolaborativnog rada i ponovnog korišćenja.

eruDITA LOR organizuje nastavne sadržaje u formi modularane i hijerarhijske strukture. Fina granularizacija sadržaja omogućava njihovo komponovanje u obliku objekata učenja, lekcija ili kolekcija tipa kurseva ili udžbenika.