Javna nabavka dobara
Škola sa domom učenika "Bubanj" Niš vrši nabavku dobara, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/12) i uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata. Svi oglasi mogu se videti na portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke Republike Srbije.
 

About us

EruDITA is a unique eLearning platform.

Follow Us
Archives